ความพร้อมของไทย

ความพร้อมของไทยในการเปิดเสรีอาเซียน 8 สาขาอาชีพ

 

 

อีกไม่ถึง 3 ปี (2558) จะมีการเปิดเสรีอาเซียนใน 8 สาขาอาชีพ นำร่องที่ 10 ประเทศอาเซียนรวมทั้งไทย จะมีการเปิดเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี ทั้งสาขาการแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล วิศวกร สถาปนิก นักบัญชี ช่างสำรวจ และสาขาการท่องเที่ยวใน 32 ตำแหน่งงาน ล่าสุดใน 7 สาขาแรก ทั้ง 10 ประเทศได้ร่วมกันกำหนดมาตรฐานกลางของผู้ประกอบวิชาชีพ ( MRAs) แล้ว ซึ่งทั้ง 8 สาขาเป็นอาชีพที่ต้องมีการแข่งขันสูง ประเทศไทยจะต้องเตรียมตัวอย่างไร ให้เป็นทั้งผู้รับและผู้ส่งแรงงานที่ดี

            ขณะที่กระทรวงแรงงานก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่สำคัญ ในการเตรียมความพร้อม โดย นายสิงหเดช ชูอำนาจ ผู้อำนวยการสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน บอกว่า แรงงานไทยมีความพร้อมในด้านความสามารถเป็นที่ยอมรับ แต่ต้องพัฒนาในเรื่องภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ที่ทั้ง 10 ประเทศกำหนดว่าแรงงานที่จะเคลื่อนย้ายเสรีต้องสื่อสารได้ ซึ่งใน 7 สาขาอาชีพ ยกเว้นการท่องเที่ยว ได้มีการเคลื่อนย้ายผ่านระบบนายทุนอยู่แล้ว แต่ในสาขาการท่องเที่ยวประเทศไทยต้องเร่งกำหนด เอ็มอาร์เอเอส เพื่อเป็นผู้นำในการกำหนดมาตรฐานและเสนออีก 9 ประเทศในการกำหนดให้เป็นทิศทางเดียวกัน เพื่อสร้างความได้เปรียบ
            ขณะที่พนักงานในภาคการท่องเที่ยว อย่าง น.ส.วิลาวัลย์ กอรุ่งรัตน์ พนักงานต้อนรับ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ บอกว่า การเปิดเสรีอาเซียนมีทั้งผลดีและผลเสียสำหรับพนักงานต้อนรับ เพราะต่างชาติอาจจะเข้ามาทำงานมากขึ้น ซึ่งเสี่ยงต่อการตกงาน แต่ผลดีก็จะเป็นการกระตุ้นให้คนไทยที่ทำงานด้านบริการ หันมาสนใจเพิ่มทักษะด้านภาษา เพื่อแข่งขันกับอีก 9 ประเทศในอาเซียน
            อย่างไรก็ดีแม้ประเทศไทยจะถือเป็นประเทศที่มีความพร้อมเป็นลำดับต้นๆ ในอาเซียน แต่การเปิดเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี ก็มีทั้งข้อดีและข้อเสีย ที่คนไทยทั้งประเทศควรย้อนดูตัวเอง ว่าขณะนี้เรามีความพร้อมมากน้อยแค่ไหน ที่จะเปิดรับการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ แต่หากทุกคนไม่ปรับตัวการอยู่ในโลกของการติดต่อสื่อสารจะเป็นไปด้วยความยากลำบาก โดยเฉพาะสาขาภาคบริการและการท่องเที่ยว แม้ประเทศไทยจะมีการบริการที่ดี มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ แต่หากสื่อสารติดขัดไม่น่าประทับใจ เชื่อว่าทั้งนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการจะมองหาตลาดแรงงานใหม่ๆ และการบริการที่ดียิ่งขึ้นแน่นอน
ที่มา  :  http://region4.prd.go.th/ewt_news.php?nid=12295
โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s