สกุลเงิน

ASEAN Currency : สกุลเงินของประเทศสมาชิกอาเซียน

ดอลล่าร์บรูไน ดารุสซาลาม เป็นสกุลเงินของประเทศบรูไนดารุสซาลาม *1 ดอลล่าร์บรูไน เท่ากับประมาณ  25 บาทไทย

The Brunei Dollar (BND) is the official currency of Brunei Darussalam.
The current exchange rate of the Brunei Dollar (BND) to the Thai Baht (THB) is approximately 1 BND to 25 THB.
ธนบัตรที่พิมพ์ออกใช้ในปัจจุบันนี้มีฉบับละ 1 ดอลลาร์, 5 ดอลลาร์, 10 ดอลลาร์, 20 ดอลลาร์ , 25 ดอลลาร์, 50 ดอลลาร์, 100 ดอลลาร์, 500 ดอลลาร์ , 1,000 ดอลลาร์ และ 10,000 ดอลลาร์
เรียล (Riel) เป็นสกุลเงินของประเทศกัมพูชา *127 เรียล เท่ากับประมาณ 1 บาท  The Cambodian Riel (KHR) is the official currency of Cambodia. 127 Cambodian Riel = 1 Thai Baht

รูเปียห์ (Rupiah) เป็นสกุลเงินของประเทศอินโดนีเซีย * 1,000 รูเปียห์ เท่ากับประมาณ 3 บาท  The Indonesian Rupiah (IDR) is the official currency of Indonesia. 1000 Indonesian Rupiah = 3 Thai Baht

ธนบัตรที่พิมพ์ออกใช้ในปัจจุบันนี้มีฉบับละ 1,000 รูเปียห์, 2,000 รูเปียห์ , 5,000 รูเปียห์, 10,000 รูเปียห์, 20,000 รูเปียห์ 50,000 รูเปียห์และ 100,000 รูเปียห์
กีบ (Kip) เป็นสกุลเงินของประเทศลาว The Lao Kip (LAK) is the official currency of Laos. * 1,000 กีบ เท่ากับประมาณ  4 บาทไทย 1000 Lao Kip = 4 Thai Baht     ธนบัตรที่พิมพ์ออกใช้ในปัจจุบันนี้มีฉบับละ 500 กีบ, 1,000 กีบ, 2,000 กีบ, 5,000 กีบ, 10,000 กีบ, 20,000 กีบ และ 50,000 กีบ
ริงกิต (Ringgit) เป็นสกุลเงินของประเทศมาเลเซีย 1  ริงกิตมาเลเซียเท่ากับประมาณ 10 บาท The Malaysian Ringgit (MYR) is the official currency of Malaysia.

*1 Malaysian Ringgit approximately equals 10 Thai Baht

ธนบัตรที่พิมพ์ออกใช้ในปัจจุบันนี้มีฉบับละ 1 ริงกิต, 5 ริงกิต , 10 ริงกิต, 20 ริงกิต, 50 ริงกิต และ 100 ริงกิต
 จ๊าด (Kyat) เป็นสกุลเงินของประเทศพม่า* 26 จ๊าดเท่ากับประมาณ 1 บาทไทย  The Myanmar Kyat (MMK) is the official currency of Myanmar. 26.0460
Myanmar Kyat = 1 Thai baht
เปโซ (Peso) เป็นสกุลเงินของประเทศฟิลิปปินส์ *1.40 เปโซ เท่ากับประมาณ 1 บาท  The Philippine Peso (PHP) is the official currency of the Philippines. 1.40 Philippine Peso = 1 Thai Baht

ธนบัตรที่พิมพ์ออกใช้ในปัจจุบันนี้มีฉบับละ 20 เปโซ, 50 เปโซ, 100 เปโซ , 200 เปโซ, 500 เปโซ และ 1,000 เปโซ
บาท (Baht) เป็นสกุลเงินของประเทศไทย The Thai Baht (THB) is the  official currency of Thailand. ธนบัตรที่พิมพ์ออกใช้ในปัจจุบันนี้มีฉบับละ 20 บาท, 50 บาท , 100 บาท , 500 บาท และ 1,000 บาท
ดอลลาร์ (Dollar) เป็นสกุลเงินของประเทศสิงคโปร์ * 1 ดอลล่าร์สิงคโปร์ เท่ากับประมาณ 25 บาท The Singapore Dollar (SGD) is the official currency of Singapore. 1 Singapore Dollar approximately equals 25 Thai Baht.

ธนบัตรที่พิมพ์ออกใช้ในปัจจุบันนี้มีฉบับละ 2 ดอลลาร์, 5 ดอลลาร์ , 10 ดอลลาร์ , 50 ดอลลาร์, 100 ดอลลาร์, 1,000 ดอลลาร์ และ 10,000 ดอลลาร์
 ด่ง (Dong) เป็นสกุลเงินของประเทศเวียดนาม* 652 ด่ง เท่ากับประมาณ  1  บาทไทย The Vietnamese Dong (VND) is the official currency of Vietnam. 652 Vietnamese Dong = 1 Thai Baht
โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s