เราเหมือนกัน เราต่างกัน

     asean is not  asean
ความเหมือนจะเป็นรากฐานของการก้าวสู่ฝันของการเกิด  ประเทศอาเซียน
แต่ความแตกต่างจะเป็นอุปสรรคของการรวมกันเป็นหนึ่ง  และการทำธุรกิจ    เราเหมือนกัน
คนไทยนับถือข้าวเป็นพืชศักดิ์สิทธิ์ที่มีแม่โพสพ  เหมือนกับชาวนาเกาะบาหลี
อินโดนีเซีย  ข้าวเหนียวเป็นอาหารหลักของชาว สปป.ลาว
รวมทั้งคนไทยอีสานและภาคเหนือ  ขณะที่กัมพูชา พม่า
บริโภคข้าวเจ้าเช่นเดียวกับมาเลเซีย สิงคโปร์ บรูไน อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์
ชาวอาเซียนผูกพันกับสัตว์ในจินตนาการที่เรียกว่าสิงห์   ศิลปกรรมไทย กัมพูชา
เวียดนาม อินโดนีเซียมีรูปสิงห์ประดับประดา ขณะที่ชาวไทยภาคเหนือและชาวลาวนับถือมอม
สัตว์ในจินตนาการที่มีส่วนผสมของสิงห์ แม้แต่ชื่อสิงคโปร์ หรือสิงหปุระแปลว่า
นครแห่งสิงห์  ก็มีที่มาจากสิงห์ เราต่างกัน คนไทย ลาว กัมพูชา
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ   ฟิลิปปินส์ นับถือศาสนาคริสต์  ส่วนบรูไน มาเลเซีย
อินโดนีเซีย นับถือศาสนาอิสลาม  อาเซียนยังประกอบด้วยหลากหลายชาติพันธุ์กว่า 40
เผ่าพันธุ์และเชื้อชาติ มีจำนวนภาษาที่ใช้มากถึงร้อยละ 17 ของภาษาทั้งหมดในโลก

 

 

ที่มา  :  http://www.youtube.com/watch?v=3JqHEtLFEpk

http://clip.thaipbs.or.th/home.php?vid=3262&ap=flase

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s