เด็กไทย(ไม่)ไปอาเซียน

 

เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๕ ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ได้มีการเปิดตัวสารคดีชุดใหม่ ชุด “ASEAN BEYOND 2015 สู่อนาคตประเทศอาเซียน ” เพื่อชวนคนไทยก้าวสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีนักวิชาการและคนดังในแวดวงสื่อสารมวลชนมาร่วมพูดคุย และนำเสนอนิทรรศการจากโรงเรียนทางเลือก เพื่อเสนอแนวทางพัฒนาเด็กไทยให้พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘   ทั้งนี้โรงเรียนรุ่งอรุณได้รับเชิญให้ไปร่วมนำเสนอนิทรรศการแนวทางการเรียนรู้ของเด็กไทยในศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ที่มองมากไปกว่าการเข้าร่วมประชาคม อาเซียนเท่านั้น

สำหรับชุดนิทรรศการของโรงเรียนนรุ่งอรุณ ได้เสนอภาพรวมของระบบการศึกษาทางเลือกซึ่งเป็นโลกแห่งความเป็นจริงที่นักเรียนเรียนรู้ผ่านการลงมือทำ ด้วยประสบการณ์ตรง จนสามารถสร้างความรู้ด้วยตนเอง เกิดการตระหนักในตนเอง มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายทางการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ ที่การเรียนรู้จะเป็นการบูรณาการสู่ชีวิตอย่างเป็นองค์รวมเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ โดยมนุษย์พันธุ์ใหม่ในศตวรรษที่ ๒๑ นี้จะต้องดำรงชีวิตเป็นคนดีของสังคม พึ่งพาตนเองและเผื่อแผ่ผู้อื่น พร้อมจะเผชิญและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงและไม่คาดฝัน ครั้งแล้วครั้งเล่า รวมถึงมีทักษะที่รอบด้าน ทั้ง Learning Skill , Life Skills , Work Skills

 

ที่มา  : http://www.youtube.com/watch?v=LSodeBW3vbI

http://www.roong-aroon.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=404:2012-10-02-09-05-36&catid=45:2010-01-11-08-21-16&Itemid=200

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s